Specjalista ds. budowlanych

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

 

Obecnie do Centrali UDT w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. budowlanych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 525.2/DA/01/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących remontów i inwestycji budowlanych w jednostkach organizacyjnych UDT.
 • Tworzenie zapisów do projektów umów na roboty budowlane.
 • Udział w odbiorach technicznych, budowanych lub remontowanych obiektów UDT.
 • Koordynowanie właściwej realizacji umów dotyczących robót budowlanych w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych, weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz zgodności rozliczeń finansowych z warunkami umowy.
 • Dokonywanie (pod nadzorem) oceny technicznej nieruchomości przed ich zakupem, pod względem możliwości zaspokojenia potrzeb UDT.
 • Uczestniczenie w procesie poszukiwanie możliwości ulepszeń nieruchomości przekładających się na redukcję kosztów eksploatacji budynku.
 • Praca w Komisji Przetargowej / Sądzie konkursowym powołanymi do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne; ocena złożonych ofert i rekomendowanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane o profilu ogólnobudowlanym).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w budownictwie.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane /Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12/.
 • Członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
 • Znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego i ustaw powiązanych.
 • Znajomość procesu inwestycyjnego oraz umiejętność wykonywania kosztorysów inwestorskich.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, programy specjalistyczne (kosztorysowe), mile widziana umiejętność obsługi systemów ERP.
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność.
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i skuteczność w działaniu.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).

Najnowsze oferty pracy:

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Koordynator Projektów Żelbetowych

dzisiaj

Lambda S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inżynier Budowy

dzisiaj

EBS BUD Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżący nadzór nad jakością i terminowością prac na wyznaczonych odcinkach inwestycji...

Więcej informacji

Inżynier budowy instalacji sanitarnych

wczoraj

STRABAG PFS

mazowieckie / Warszawa

Zadania: prowadzenie robót z branży klimatyzacja, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne i przeciwpożarowe zarządzanie powierzonym i robotami i raportowanie do...

Więcej informacji