Specjalista ds. czynności kancelaryjnych w Dziale Organizacyjnym

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Specjalista ds. czynności kancelaryjnych w Dziale Organizacyjnym
Warszawa, Powiśle
Zakres obowiązków

 • Wspieranie wszystkich pracowników w instytucji w wykonywaniu ich zadań w zakresie prowadzenia dokumentacji i spraw w systemie EZD RP oraz systemie tradycyjnym papierowym,
 • przygotowywanie bieżących raportów dotyczących nieprawidłowości w gromadzeniu dokumentacji, wypracowanie zdań naprawczych, stały monitoring i współpraca z pracownikami w tym zakresie,
 • prowadzenie bazy adresatów przesyłek wychodzących zgodnie z wymogami RODO oraz wszelkie czynności wynikające z obsługi kancelaryjnej instytucji w systemie EZD RP,
 • aktualizacja wewnętrznych przepisów czynności kancelaryjnych i dot. archiwizacji,
 • szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • procedowanie zmian w dokumentach określających zasady funkcjonowania kancelarii, w tym JRWA, archiwum zakładowego oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych dokumentów przez Archiwum Akt Nowych.
Czego od Ciebie oczekujemy
 • Wykształcenie wyższe ze specjalizacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją lub kurs archiwalny I i II stopnia.
 • min. 2 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku pracy,
 • praktyczna znajomość obsługi programów informatycznych z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacją/ elektronicznego obiegu dokumentacji.
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • obsługa komputera (MS Office) i innych urządzeń biurowych.
 • samodzielność, duże zdolności organizacyjne, umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresowych.
Oferujemy
 • Umowa o pracę
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Świadczenia świąteczne
 • System premiowy
 • Dostęp do platform rozwojowych
 • Dostęp do kafeterii benefitowej
 • Vouchery
  do Kopernika
 • Inspirujące i profesjonalne środowisko pracy
 • Doskonała lokalizacja biura

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

wczoraj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

wczoraj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

2024-05-28

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy -praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy komputerze, co najminiej 4 godziny dziennie -wysiłek fizyczny -praca w szczególnie trudnych...

Więcej informacji

Archiwista

2024-05-26

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Płock

Pomoc w realizacji kwerend (wyszukiwanie infomacji). Pomoc w udostępnianiu materiałów archiwalnych (przynoszenie dokumentów z magazynów archiwalnych)....

Więcej informacji