Specjalista ds. płac

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział Personalny

ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Warszawa, Kampus przy ul .Dewajtis
Główne zadania:
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników - sporządzanie list płac
 • dokonywanie rozliczeń zwolnień lekarskich, ustalanie podstawy naliczenia zasiłków
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS) oraz urzędami w sprawach z zakresu zajęć wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (w tym PIT-11)
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS w systemie PŁATNIK
 • sporządzanie zaświadczeń z zakresu wynagrodzeń, w tym RP-7
 • przygotowywanie raportów i zbiorczych zestawień list płac
 • stałe monitorowanie zmian w przepisach prawa mających wpływ na prawidłowość rozliczania wynagrodzeń
Wymagania:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki finansowe, ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programu Płatnik, biegła i praktyczna znajomość MS EXCEL
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • otwartość i pozytywne nastawienie
 • umiejętność obsługi programu Simple ERP będzie atutem
Oferujemy:
 • pracę w ciekawym środowisku akademickim
 • możliwość dalszego rozwoju w nowych obszarach tematycznych (m.in. rozliczanie nauczycieli akademickich, rozliczanie projektów, jak również w innych obszarach obsługiwanych przez Dział Personalny)
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), nr tel. 22/5619034, adres email: iod[at]uksw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pani/Pan podlegał profilowaniu.

Najnowsze oferty pracy:

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Koordynator Projektów Żelbetowych

dzisiaj

Lambda S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Specjalistka ds. płac

2024-02-25

TNS Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Ursynów, Jana Rosoła 40

Twój zakres obowiązków samodzielne naliczanie wynagrodzeń oraz zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi oraz...

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

2024-02-24

Contract Administration Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Rondo Daszyńskiego

Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów, Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS,...

Więcej informacji