Specjalista ds. Rozliczeń Projektów

Ogłoszenie numer: 8030844, z dnia 2023-03-29

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

 

Specjalista ds. Rozliczeń Projektów

Miejsce pracy: Warszawa, Żoliborz

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie i rozliczanie pod względem finansowym przydzielonego portfela projektów, zgodnie z zapisami zawartej umowy o finansowanie/ dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi, przepisami, zaleceniami i procedurami;
 • Tworzenie i monitoring planów finansowych na potrzeby realizowanych projektów w tym sygnalizowanie ryzyka przekroczenia planów, dostarczanie informacji finansowych o realizowanych pracach;
 • Analizowanie i planowanie we współpracy z kierownikami projektów bieżących wydatków oraz działań niezbędnych do podjęcia w ramach prowadzonych projektów;
 • Monitoring postępu rzeczowego i finansowego oraz osiąganych wskaźników w przydzielonych projektach;
 • Weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżetach projektów;
 • Przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, wytycznymi, przepisami, zaleceniami i procedurami;
 • Weryfikacja (przynajmniej raz w miesiącu) zgodności planowanych wydatków z wystawionymi dokumentami, a następnie z zaksięgowanymi kosztami oraz dokonanymi płatnościami (uzgadnianie kosztów);
 • Prowadzenie ewidencji wydatkowanych środków w ramach poszczególnych projektów;
 • Gromadzenie, kompletowanie, przechowywanie i przygotowywanie do archiwizacji materiałów i dokumentacji finansowej powierzonych projektów;
 • Prawidłowe sporządzanie i składanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, wniosków o wprowadzenie zmian, sprawozdań, raportów, zestawień i analiz w zakresie finansowym w obszarze przydzielonych projektów;
 • Bieżąca komunikacja z uczestnikami projektów (instytucjami finansującymi, partnerami konsorcjum, wykonawcami i pracownikami Instytutu zaangażowanymi w ich realizację) w zakresie odpowiadającym powierzonym zadaniom;
 • Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów, mających wpływ na ich prawidłowe rozliczanie;
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji finansowej oraz udział w przeprowadzanych kontrolach i audytach projektów;
 • Kontrolowanie prawidłowości realizowanych działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z warunkami umów o finansowanie/ dofinansowanie;
 • Wsparcie osób składających wnioski o finansowanie/ dofinansowanie projektów w zakresie zagadnień finansowych, zgodnie z wymogami konkursów finansowanych z środków krajowych i UE itd.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość);
 • Udokumentowany min. 5 - letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów pod względem finansowym;
 • Praktyczna znajomość zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawczości projektów finansowanych/ dofinansowanych ze środków UE, krajowych, itd.;
 • Mile widziany certyfikat z zakresu zarządzania projektami (np. PRINCE2),
 • Doskonała znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel;
 • Znajomość obsługi systemu SL2014;
 • Doświadczenie w realizacji kilku projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy/współpracy w zespole, wysokiego poziomu zdolności komunikacyjnych;
 • Terminowość, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas trwania projektu.
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Bezpłatny parking dla pracowników.
 • Pracę w godzinach 7.30-15.30.
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Najnowsze oferty pracy:

Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

dzisiaj

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

mazowieckie / Otwock

Więcej informacji

Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

dzisiaj

T-Mobile Polska S.A.

mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny specjalista

2023-03-25

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach...

Więcej informacji