Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowym

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Finansowym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DF/16/24

Stanowisko pracy ds. opracowywania planu finansowego Agencji oraz monitoringu zaciąganych zobowiązań w Centrali Agencji

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę 

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • opracowywanie, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektów ustaw budżetowych, planów finansowych Agencji oraz projektów ich zmian;
 • opracowywanie i przekazywanie komórkom organizacyjnym Agencji informacji dotyczącej limitów kosztów przeznaczonych na realizację ich zadań w oparciu o zatwierdzony plan finansowy Agencji;
 • monitoring przebiegu prac legislacyjnych związanych z projektami ustaw budżetowych oraz opracowywanie materiałów na potrzeby komisji sejmowych i senackich;
 • prowadzenie analizy danych wykorzystywanych do opracowywania planów finansowych oraz projektów ich zmian;
 • obsługa wniosków na realizację postępowań w trybie zamówień publicznych i innych zakupów w Centrali Agencji, w zakresie możliwości finansowania zamówień w ramach odpowiednich pozycji obowiązującego planu finansowego Agencji;
 • monitorowanie i bieżąca analiza realizacji planów finansowych Agencji w oparciu o dane księgowe;
 • prowadzenie rejestru zobowiązań wynikających z potwierdzonych przez Departament Finansowy wniosków oraz umów zawartych w Centrali Agencji;
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe; preferowany kierunek wykształcenia: finanse i bankowość, rachunkowość, ekonomia, administracja publiczna lub inne pokrewne;
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości;
Wymagania pożądane:
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia i logicznego formułowania myśli oraz umiejętność współdziałania.
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Kwestionariusz dla kandydata wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych załączony do ogłoszenia (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • List motywacyjny
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Bielany, ul. Kasprowicza

Więcej informacji

Audytor ds. zarządzania ryzykiem i bankowości korporacyjnej

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. finansowo-księgowych

wczoraj

BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

mazowieckie / Warszawa, Śródmieście, ul. Żurawia 32/34

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności: dekretowanie i terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami księgowanie...

Więcej informacji

Specjalista

2024-02-23

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany...

Więcej informacji