Specjalista - Helpdesk

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
 
poszukuje osób do pracy na stanowisko:
Specjalista - Helpdesk
Warszawa, Powiśle
Zadaniem osoby zatrudnionych na tym stanowisku jest praca na rzecz zapewnienia odpowiedniego  działania eksponatów w przestrzeni wystaw Centrum Nauki Kopernik oraz bieżąca eksploatacja urządzeń w Teatrze Wysokich Napięć.

Poszukujemy osoby komunikatywnej, zaangażowanej i zorganizowanej, które będzie chętnie podejmować działania zapewniające odpowiednie funkcjonowanie wystaw.

 

Zakres obowiązków
 • kontrola eksponatów – sprawdzanie ich stanu, przekazywanie zgłoszeń o awariach,
 • bieżąca eksploatacja urządzeń wysokonapięciowych oraz wyposażenia scenicznego w Teatrze Wysokich napięć,
 • obsługa techniczna pokazów naukowych w Teatrze Wysokich Napięć,
 • reagowanie na problemy występujące na terenie dostępnym dla zwiedzających,
 • zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do eksponatów,
 • uzupełnianie i kontrola informacji na monitorach w systemie MagicInfo,
 • obsługa aplikacji rejestrującej zgłoszenia napraw - kontrola i analiza wykonania zgłoszeń,
 • koordynacja działań oraz bezpośrednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych: wypadki, ewakuacja.
Czego od Ciebie oczekujemy
 • posiadanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1kV lub kwalifikacje uprawniające do podejścia do egzaminu SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1kV,
 • gotowość do podejścia do egzaminu SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1kV w trakcie okresu próbnego,
 • gotowość do pracy w weekendy,
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność,
 • zdolność diagnozowania problemów i szybkiego podejmowania działań,
 • odporność na stres, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • zdolność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy,
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i inicjatywa w podejmowaniu działań.
Mile widziane:
 • ok. 2 lata doświadczenia w pracy w obsłudze klienta wewnętrznego i/lub obsłudze technicznej budynku,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy,
 • znajomość stosowania zasad bezpieczeństwa pożarowego,
 • znajomość aplikacji ze zbioru Office 365 tj. OneDrive, Planner, SharePoint.
Oferujemy
 • umowę o pracę w na pełen etat w zadaniowym czasie pracy,
 • ciekawe wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury,
 • bezpieczne warunki pracy w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji II linii metra,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • benefity pracownicze (m.in. ZFŚS, prywatna opieka medyczna, karta sportowa, Legimi, kafeteria benefitowa, vouchery do Centrum Nauki Kopernik).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl

Najnowsze oferty pracy:

Koordynator Zespołu HRBP

dzisiaj

Medicover sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Magister Farmacji

dzisiaj

Medicover Apteka

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referent ds. Technicznej Obsługi Odbiorców

2024-02-25

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Otwock, ul. Warszawska 27

Twój zakres obowiązków: Obsługa procesu lokalnego odczytu liczników: zaplanowanie, przygotowanie, wydawanie, przyjmowanie, weryfikacja i obróbka danych...

Więcej informacji

Specjalista ds. szalunków

2024-02-24

STRABAG BMTI Sp. z o.o.

mazowieckie / Pruszków

Zadania wsparcie techniczne budowy w zakresie doboru i montażu szalunków kontrola prac związanych z naprawami szalunków nadzór nad wewnętrznym obiegiem...

Więcej informacji