Specjalista / Radca Prawny w Departamencie Bezpieczeństwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Radca Prawny w Departamencie Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DB/184/22

Stanowisko pracy ds. polityki bezpieczeństwa i analizy ryzyka albo Samodzielne stanowisko pracy Radcy Prawnego

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych w zakresie objętym kompetencjami Departamentu Bezpieczeństwa oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych w szczególności związanych ze stosowaniem w Agencji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej RODO.
 • Opiniowanie pod względem zgodności z polityką bezpieczeństwa, (w tym ochrony danych osobowych) dokumentów wewnętrznych, projektów umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) i porozumień, aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących obszaru działania i zadań Departamentu Bezpieczeństwa w szczególności związanych ze stosowaniem RODO w ARiMR.
 • Sporządzanie opinii prawnych i dokonywanie ocen dotyczących działań, projektów, zadań realizowanych z wykorzystaniem zasobów danych osobowych Agencji, w szczególności: opiniowanie zastosowanych zabezpieczeń prawnych oraz ocena dopuszczalności ich wykorzystania przy przekazywaniu danych osobowych.
 • Reprezentowanie Agencji w zakresie zadań departamentu w ramach udzielonych upoważnień.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Udokumentowany roczny staż pracy,
 • Znajomość przepisów RODO.
 • Uprawnienia radcy prawnego w przypadku aplikowania na stanowisko radcy prawnego
 • Minimum rok doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego w przypadku aplikowania na stanowisko radcy prawnego.
Wymagania pożądane:
 • Doświadczenie zawodowe związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem RODO w podmiocie publicznym.
 • Znajomość prawa w szczególności administracyjnego oraz problematyki zagadnień realizowanych przez ARiMR.
 • Odpowiedzialność, dokładność, samodzielność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Najnowsze oferty pracy:

Lekarz Stomatolog

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Ekspert ds. Relacji z Klientem

wczoraj

GRUPA PZU

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Radca prawny

2023-01-29

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Radca prawny

2023-01-24

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji