Specjalista / Specjalistka w Wydziale Współpracy z Samorządami

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Współpracy z Samorządami
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • przygotowanie wniosków do jednostek samorządu terytorialnego o wyrażenie zgody w formie Oświadczenia woli na nabycie nieruchomości
 • wykonywanie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do zbycia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia zbycia nieruchomości, w szczególności wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp. itp. jak również współpraca z kancelariami notarialnymi w zakresie zredagowania projektów aktów notarialnych zbycia nieruchomości
 • przygotowanie projektów i realizacja porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresie zagospodarowania nieruchomości
 • opracowanie projektu planu przekazania zbędnego mienia Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa
 • prowadzenie postępowań mających na celu uzyskanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości w trybie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • przygotowanie projektów umów oddawania nieruchomości PKP S.A. do używania jednostkom samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub państwowym jednostkom organizacyjnym, na okres niezbędny do przygotowania nieruchomości do zbycia i dokonania transakcji
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji lub kierunków pokrewnych
 • doświadczenie w gospodarce nieruchomościami mile widziane
 • znajomość obsługi pakietu programów Microsoft Office
 • znajomość aktualnych przepisów prawa w tym: Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych zadań
 • umiejętność redagowania pism urzędowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - praca w celu zastępstwa 
 • produkty firmowe- ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Święta Kolejarza
 • szkolenia- możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów
 • rozwój- udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników
 • atmosfera- praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel
 • benefity pozapłacowe- dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku, wydarzeń kulturalnych
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

wczoraj

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Obsługa nieruchomości zasobu własnego Spółki, Skarbu Państwa, internatów i kwater internatowych. Wsparcie Oddziałów Terenowych na poziomie biura...

Więcej informacji

Leasing Manager

2024-05-20

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami...

Więcej informacji