Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112973

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienia WIOŚ w zakresie wymierzania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach oraz zgłoszenia o uznanie przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.
 • Rozpatruje merytorycznie skargi na działania kontrolne WIOŚ oraz wnioski o podjęcie interwencji, a także interpelacje poselskie kierowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w zakresie postępowania z produktami ubocznymi I bioodpadami.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA).
 • Analizuje orzecznictwo wydawane przez WIOŚ i GIOŚ, a także orzecznictwo sądów administracyjnych oraz prowadzi nadzór nad jednolitością wydawanych orzeczeń.
 • Sporządza sprawozdania, raporty, informacje i analizy z działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Opiniuje założenia do projektów ustaw oraz innych aktów prawnych, dokumenty programowe, analizy i ekspertyzy, w zakresie postępowania z produktami ubocznymi I bioodpadami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska lub gospodarce odpadami
 • Znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska

Najnowsze oferty pracy:

Lekarz Stomatolog

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Raportowiec / Analityk biznesowy

dzisiaj

IT CONNECT Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

dzisiaj

Klient portalu Praca.pl

mazowieckie / Kazuń Nowy

Uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej w organizacji Planowanie i organizowanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz ochrony...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-01-22

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów...

Więcej informacji