Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113083

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumentację przetargową i zakupową we współpracy w tym zakresie z Oddziałami CLB
 • Opiniuje pod względem zgodności z przepisami prawa projekty umów, upoważnień, porozumień, aktów wewnętrznych i innych dokumentów wymagających opinii prawnej
 • Udziela porad, konsultacji, opinii prawnych i wyjaśnień dotyczących stosowania m.in. przepisów prawa ochrony środowiska, PZP oraz prawa pracy
 • Uczestniczy w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym uczestniczy w pracach Komisji przetargowych
 • Sporządza projekty odpowiedzi na pisma, interpelacje poselskie wymagające zajęcia stanowiska prawnego
 • Proponuje rozwiązania prawne w zakresie wewnętrznych procedur CLB i GIOŚ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo, administracja, zarządzanie lub finanse publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracyjno-biurowej
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik magazynowy

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Nasielsk

Więcej informacji

Księgowa / Księgowy

dzisiaj

B.D. Art Sp. z o.o. Sp.K

mazowieckie / Małkinia Górna, (powiat ostrowski)

Więcej informacji
Więcej ofert pracy