Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113082

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w działaniach związanych z informatyzacją pracy laboratoriów dotyczących m.in. planowania, wykonywania badań, sprawozdawczości w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Współpracuje z Oddziałami CLB w celu wypracowania i wdrożenia komputerowego systemu zarządzania pracą w laboratoriach CLB.
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentów projektowych i związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zakupów informatycznych, przewodniczy lub uczestniczy w pracach komisji przetargowych.
 • Sporządza sprawozdania statystyczne z całego obszaru działalności CLB w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Proponuje rozwiązania informatyczne w zakresie realizacji procesów związanych z zakupami, usługami i dostawami dla oddziałów CLB
 • Obsługuje systemy informatyczne m.in. związane z dystrybucją i zaopatrzeniem
 • Współpracuje z Departamentem Informatyzacji w zakresie potrzeb sprzętowych i sieciowych całego CLB

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracyjno-biurowej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • znajomość informatycznych systemów operacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Najnowsze oferty pracy:

Team Leader (German Operational Support Team)

dzisiaj

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

mazowieckie /

Więcej informacji

Specjalista ds. Socjalnych

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy