Specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115916

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Bierze udział w przygotowywaniu Regulaminów wyboru projektów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych, a także w ogłaszaniu i prowadzeniu naborów wniosków o dofinansowanie projektów FERS, w tym: współpracuje przy przygotowywaniu regulaminów wyboru, nadzoruje procedury wyboru projektów, prowadzi negocjacje, rekomenduje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, przygotowuje do podpisania umowy/decyzje/porozumienia o dofinansowanie realizacji projektów.
 • Ocenia projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne FERS, w tym ocenia merytorycznie projekty.
 • ­Wdraża i zamyka program POWER w zakresie zapewnienia zgodności realizowanych i zakończonych projektów z założeniami i przepisami PO WER, w tym: przygotowuje i aktualizuje dokumenty (np. dot. kwalifikowania wydatków, kontroli czy sprawozdawczości etc.), zamyka i archiwizuje projekty, obsługuje system SL 2014.
 • ­Prowadzi analizy dotyczące monitorowanych projektów POWER i FERS, w tym: gromadzi dane, analizuje zgromadzone dane, przygotowuje informacje sprawozdawcze z realizacji Działań nadzorowanych przez Wydział i przekazuje je odpowiednim podmiotom w celu prowadzenia monitoringu finansowego i rzeczowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych
 • ­komunikatywna znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • znajomość PO WER i FERS
 • ­znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
 • ­znajomość Systemu Realizacji
 • ­znajomość Europejskiego Funduszu Społecznego
 • ­wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej
 • ­znajomość zagadnień z obszaru polityki społecznej i rynku pracy
 • ­znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność współpracy
 • ­rzetelność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Office Manager

  dzisiaj

  LeverX Group

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

  dzisiaj

  PGE Dystrybucja S.A.

  mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy