Specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115962

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Sporządza, dekretuje i właściwie oznacza typowe dowody księgowe, pozyskuje i sporządza pomocniczą dokumentację zdarzeń i operacji gospodarczych oraz ewidencjonuje standardowe i niestandardowe operacje gospodarcze, w tym również operacje złożone i polecone przez głównego księgowego na podstawie prawidłowych dowodów księgowych w celu ujęcia w księgach rachunkowych rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej, wyniku finansowego i realizacji planu finansowego jednostki budżetowej.
 • Analizuje, uzgadnia, rozlicza i potwierdza stany prowadzonych kont księgowych w celu weryfikacji zapisów, obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych (w tym - w celu przeprowadzenia inwentaryzacji) oraz dokonania prawidłowych rozliczeń finansowych jednostki budżetowej; sprawdza rozliczenia finansowe.
 • Przygotowuje informacje, raporty i sprawozdania w celu przedstawienia sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego oraz realizacji planu finansowego jednostki budżetowej. Przygotowuje lub sprawdza upoważnienia do wykonywania funkcji płatnika podatków przez pracowników zatrudnionych w innych komórkach i jednostkach organizacyjnych jednostki budżetowej niż komórki płac.
 • Obsługuje umowy rachunku bankowego, operacje bankowe i operacje służbowe kartami płatniczymi w celu dokonania rozliczeń finansowych we wszystkich obszarach działalności jednostki budżetowej, a także obsługuje umowy rachunków bankowych prowadzonych w urzędach skarbowych województwa mazowieckiego. Prowadzi obsługę księgową i przygotowuje przelewy pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej; sporząda sprawozdania finansowego - w celu zapwnienia prawidłowej działalności KZP oraz realizacji obowiązków ustawowych.
 • Przygotowuje przelewy pożyczek z funduszy socjalnych dla pracowników i funkcjonariuszy oraz przelewy innych świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów objętych obsługą socjalną zakładu pracy w celu prowadzenia prawidłowej obsługi spraw socjalnych. Obsługuje depozyty pieniężne i dokumenty gwarancji w celu prawidłowej realizacji zadań organów administracji i z zakresu gospodarki finansowej jednostki budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości lub finansów lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych regulujących zasady rachunkowości państwowych jednostek budżetowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętności z zakresu gromadzenia i analizy danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Gotowość do uczenia się
 • Znjomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Asystent fryzjera/fryzjer

  dzisiaj

  Miejski Urząd Pracy w Płocku

  mazowieckie / Płock

  Więcej informacji

  Asystent fryzjera

  dzisiaj

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy