Specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne z zakresu geologii inżynierskiej, w szczególności w przedmiocie zatwierdzenia projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskich, sporządzonych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania morskich farm wiatrowych oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia z nich mocy (a także dodatków do projektów i dokumentacji)
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu będącego we właściwości Wydziału, w szczególności w zakresie dotyczącym morskich farm wiatrowych oraz urządzeń i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia z nich mocy oraz bierze udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych
 • Opiniuje merytorycznie zadania państwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Wydziału, w tym opiniuje plan prac państwowej służby geologicznej i efekty rzeczowe zadań
 • Udziela informacji i konsultacji interesantom, podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym, organom administracji geologicznej, w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie właściwości Wydziału
 • Uczestniczy w organizowaniu pracy Komisji Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskich (KDGI) w związku z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz opiniowaniem innych opracowań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku geologia ze specjalnością geologia inżynierska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze geologii albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Office Manager

  dzisiaj

  LeverX Group

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

  dzisiaj

  PGE Dystrybucja S.A.

  mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Młodszy specjalista

  2023-03-13

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów...

  Więcej informacji

  Geolog

  2023-03-05

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

  mazowieckie / Duchnice

  Wykonywanie badań naukowych dotyczących ziemi, m.in. jej budowy, analizowanie składu gleby oraz tworzenie ekspertyz geotechnicznych wymaganych przy...

  Więcej informacji