Specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116721

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym informacje o niebezpiecznej żywności i paszach zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF wymagające podjęcia działań właściwych organów w Polsce i przedstawia do akceptacji przełożonych propozycje reakcji ze strony GIS na te informacje, w tym przygotowuje ostrzeżenia publiczne publikowane na stronie internetowej GIS
 • Tworzy raporty w języku angielskim do Komisji Europejskiej o działaniach organów urzędowej kontroli żywności i pasz w Polsce związanych z powiadomieniami RASFF
 • Udziela kompleksowych informacji na temat systemu RASFF i zagrożeń występujących w żywności w odpowiedzi na pytania podmiotów branży spożywczej, interesantów, konsumentów. W porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi przygotowuje wkłady merytoryczne do odpowiedzi na pytania posłów (interpelacje), dziennikarzy, organów kontroli/audytu (NIK, KE), organów ścigania (Policja, Prokuratura), wnioski o dostęp do informacji publicznej
 • Monitoruje i analizuje informacje o żywności i paszach niezgodnych z prawem żywnościowym/paszowym zgłaszane do europejskiego systemu AAC wymagające podjęcia działań właściwych organów w Polsce i przedstawia do akceptacji przełożonych propozycje reakcji ze strony GIS na te informacje
 • Współrealizuje zadania związane z prowadzeniem punktu kontaktowego Polski ds. europejskiego programu szkoleniowego w zakresie bezpieczeństwa żywności Better Training for Safer Food
 • Uczestniczy w inicjatywach związanych z rozwojem sieci RASFF i AAC w Polsce (m.in. prowadzi szkolenia z tego zakresu)
 • Uczestniczy w kontrolach i audytach prowadzonych przez pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Wojewódzkich, Powiatowych oraz Granicznych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, tworzy raporty i sprawozdania z działalności kontrolnej i audytowej
 • Uczestniczy w roli eksperta w posiedzeniach gremiów Unii Europejskiej dotyczących systemu RASFF/AAC i zagrożeń występujących w żywności, w tym przedstawia stanowisko Polski oraz bierze udział w inicjatywach związanych z rozwojem systemu RASFF/AAC w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub żywienie człowieka lub pokrewne lub zdrowie publiczne lub pokrewne lub chemia lub biochemia lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki związanej z działalnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym w szczególności z bezpieczeństwem żywności
 • Odpowiedzialność
 • Rzetelność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Najnowsze oferty pracy:

Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

dzisiaj

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

mazowieckie / Otwock

Więcej informacji

Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

dzisiaj

T-Mobile Polska S.A.

mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

2023-03-04

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie,...

Więcej informacji