Specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116984

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z Radą Europy w obszarze młodzieży poprzez konsultowanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentów, przygotowywanie propozycji stanowiska ministerstwa oraz prezentowanie ww. stanowiska na posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Młodzieży Rady Europy.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z Unią Europejską w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży poprzez m.in. prowadzenie konsultacji dokumentów unijnych, w tym również tych dokumentów pozostających we właściwości innych ministerstw, z departamentami ministerstwa.
 • Realizuje zadania związane ze współpracą dwustronną i wielostronną w obszarze oświata i wychowanie oraz młodzież z wybranymi państwami oraz gremiami wielostronnymi, w tym m.in. w zakresie prac nad umowami resortowymi, umowami rządowymi, porozumieniami i dokumentami deklaratywnymi, i ich dalszą realizacją.
 • Zapewnia wsparcie w realizacji zadań związanych ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Sekretariat Generalny Rady UE) w zakresie wymiany informacji.
 • Realizuje sprawy dotyczące udziału przedstawicieli ministerstwa w grupach roboczych oraz grupach wysokiego szczebla w ramach współpracy europejskiej w obszarze oświaty i wychowania oraz młodzieży monitorując ich udział w ww. gremiach
 • Pełni rolę resortowego koordynatora SOLVIT (internetowa sieć UE ds. rozwiązywania problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej) poprzez konsultowanie i opiniowanie dokumentów.
 • Pełni rolę resortowego koordynatora Polskiego Repozytorium poprzez aktualizację danych ekspertów ministerstwa z obszaru oświata i wychowanie oraz młodzież uczestniczących w pracach unijnych grupach roboczych
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, propozycje do planu pracy departamentu, do planu wyjazdów zagranicznych i planów oraz sprawozdań finansowych oraz organizuje wizyty i spotkania, w tym międzynarodowe, wyjazdy i przyjazdy delegacji oficjalnych i roboczych w obszarze objętym zakresem obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze edukacji lub w obszarze współpracy międzynarodowej
 • ustawa – Prawo oświatowe
 • ustawa o umowach międzynarodowych
 • współpraca
 • komunikacja
 • rzetelność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • znajomość kierunkowych dokumentów UE w obszarze edukacji i młodzieży
 • wiedza w zakresie integracji europejskiej i procesów decyzyjnych UE

Najnowsze oferty pracy:

Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

dzisiaj

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

mazowieckie / Otwock

Więcej informacji

Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

dzisiaj

T-Mobile Polska S.A.

mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

wczoraj

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze...

Więcej informacji