Specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117128

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Prowadzi ewidencję księgową według podziałek klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym, w celu zaewidencjonowania poszczególnych operacji w księgach rachunkowych.
 • ­Kontroluje dokumenty finansowe pod względem formalno-rachunkowym oraz w zakresie ich kompletności i zgodności z planem finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w celu właściwego ujęcia zdarzeń w ewidencji księgowej.
 • ­Prowadzi ewidencję księgową, składa zapotrzebowanie na środki, wprowadza zlecenia płatności oraz sporządza okresowe sprawozdania z zakresu realizacji planu rozwojowego (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) w celu realizacji przepisów ustawowych oraz zapisów umowy z Ministrem właściwym ds. polityki regionalnej.
 • ­Prowadzi ewidencję księgową oraz dokonuje bieżącej analizy w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu zaewidencjonowania poszczególnych operacji gospodarczych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.
 • ­Prowadzi ewidencję księgową sum depozytowych, przygotowuje przelewy w zakresie zgromadzonych wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, obsługuje system NBPCollect, w celu dokonywania rozliczeń zgromadzonych depozytów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych (Działy I, III oraz IV)
 • ­Znajomość przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych
 • ­­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • Rzetelność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Product Manager

  dzisiaj

  PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

  dzisiaj

  JT S.A.

  mazowieckie / Warszawa, Białołęka

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Księgowa / Księgowy

  dzisiaj

  Klient portalu Praca.pl

  mazowieckie / Warszawa

  znajomość obowiązujących przepisów księgowo-finansowych, praktyka w księgowaniu i dekretowaniu dokumentów, kontrola merytoryczna dokumentów i...

  Więcej informacji

  Księgowy / Konsultant ds. podatkowych

  dzisiaj

  PwC

  mazowieckie / Warszawa

  Rola prowadzenie ksiąg rachunkowych pod nadzorem przełożonych, prowadzenie rozliczeń podatkowych spółek (CIT, VAT, etc), przygotowywanie kalkulacji...

  Więcej informacji