Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 117314

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- delegacje służbowe


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- oświetlenie naturalne i sztuczne


- wymuszona pozycja ciała.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację związaną z mianowaniem policjantów na stanowiska służbowe, zwalnianiem z tych stanowisk oraz przenoszeniem do pełnienia służby w innej jednostce Policji
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących przebiegu służby policjantów
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w przypadku odwołań od decyzji komendantów miejskich i powiatowych Policji, w stosunku do których Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu jest organem II Instancji
 • Opracowuje dokumentację związaną z powołaniem policjantów na stanowiska komendantów miejskich i powiatowych Policji i ich zastępców oraz odwoływaniem z tych stanowisk, a także przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach
 • Przygotowuje dokumentację związaną z kierowaniem policjantów do właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
 • Ustala uprawnienia policjantów do nagrody rocznej oraz przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach
 • Opracowuje dokumentację związaną z mianowaniem na stopnie policyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej lub pracy biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy,zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność interpretacji obowiazujących przepisów i stosowania procedur
 • umiejetności analityczne, redakcyjne
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejetność pracy w zespole, komunikowania się
 • kreatywność
 • umiejętność szybkiego działania
 • umiejetność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejetność rozwiazywania problemów
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows i program MS Word)
 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności: operatywność, samodzielność, innowacyjność

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2....

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Wydział Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb...

Więcej informacji