Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117557

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Dba o zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów pomiędzy Urzędem a podmiotami krajowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, w tym Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Bierze udział w posiedzeniach organów organizacji międzynarodowych, seminariach, warsztatach, spotkaniach grup roboczych zajmujących się kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Bierze udział w wypracowaniu stanowisk na spotkania grup roboczych oraz posiedzenia organów w organizacjach międzynarodowych, w tym na Zgromadzenie ICAO w celu realizacji polityki państwa w zakresie ochrony środowiska.
 • Analizuje zmiany w przepisach międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska oraz rozwiązaniach dotyczących ochrony środowiska i przekazuje informacje o tych zmianach podmiotom właściwym oraz odpowiednim komórkom ULC w celu podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zapewnienia zgodności polskiego prawa krajowego z przepisami międzynarodowymi.
 • Uzupełnia Centralny Rejestr CORSIA (CORSIA Central Registry).
 • Aktualizuje Krajowy Plan Prac (State Action Plan) na rzecz ograniczenia emisji CO2 w lotnictwie cywilnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska lub prawo lub ekonomia lub lotnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Wiedza na temat kwestii związanych z ochroną środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość krajowych przepisów w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość prawa międzynarodowego i europejskiego z zakresu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprócz j. angielskiego, innego języka urzędowego UE albo ICAO na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Umiejętność prezentowania stanowiska na forum międzynarodowym

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Starszy Specjalista w Oddziale Produkcji Wody

dzisiaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Koszykowa 81

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z...

Więcej informacji