Specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126266

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca w terenie,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze czynny udział w kontrolach warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, a także koordynuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Przeprowadza wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób przyjmowanych do pracy w Ministerstwie oraz współpracuje w organizowaniu okresowych szkoleń z zakresu BHP dla pracowników Ministerstwa.
 • Ustala przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy pracowników Ministerstwa, sporządza właściwą dokumentację powypadkową, prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty z nimi związane.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 • Współuczestniczy w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, zarządzeń) i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestniczy w opracowaniu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami nowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.
 • Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP
 • Znajomość przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: Kodeksu pracy, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy inspektor bhp

2023-09-18

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

mazowieckie / Kazuń Nowy

Realizacja czynności związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków przy żołnierzy i pracowników jednostki. Kontrola stanu BHP i...

Więcej informacji

Specjalista

2023-09-18

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2....

Więcej informacji