Specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126434

Warunki pracy


 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku
  jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;
 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z tworzeniem rejestrów medycznych w celu realizacji przepisów prawa związanych z opracowaniem, uzgadnianiem i publikacją aktów prawnych, rozpatrywaniem wniosków o utworzenie rejestru medycznego oraz opracowaniem analizy potrzeb utworzenia rejestru medycznego;
 • Opracowuje, opiniuje i uzgadnia założenia do projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących tworzenia rejestrów medycznych;
 • Prowadzi i aktualizuje zestawienie utworzonych rejestrów medycznych i wniosków o utworzenie rejestru medycznego;
 • Gromadzi i analizuje informacje i propozycje dotyczące utworzenia rejestru medycznego poprzez konsultacje z ekspertami, prace analityczne, przegląd piśmiennictwa i rozwiązań dotyczących rejestrów w innych krajach;
 • Współpracuje z podmiotami publicznymi i ekspertami w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju rejestrów medycznych, zapewnienia interoperacyjności rejestrów medycznych oraz innych baz informacji medycznych, w szczególności z CSIOZ, NIZP-PZH, CMJ, AOTMIT i NFZ;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, stanowisk lub opinii, lub wkłady do odpowiedzi, m.in. na wnioski, skargi, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 • znajomość przepisów dotyczących rejestrów medycznych;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w onkologii;
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office (MS Excel, MS PowerPoint);
 • dobra znajomość procedury administracyjnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza o zarządzaniu jakością i stosowanych rozwiązaniach w zakresie monitorowania jakości w opiece zdrowotnej
 • rzetelność
 • kreatywność
 • komunikatywność.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji