Specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126811

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Współpracuje z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi instytucjami;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, odpowiedzi na wystąpienia (dezyderaty, opinie) komisji sejmowych i senackich, oraz innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, niedoborom wody oraz retencji wodnej;
 • Realizuje zadania związane ze sprawozdawczością krajową i raportowaniem unijnym w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej, poprzez analizę i weryfikację sprawozdań i raportów przedkładanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz inne instytucje i podmioty;
 • Opiniuje projekty unijnych i krajowych aktów normatywnych oraz strategii, programów i planów;
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy;
 • Uczestniczy w działaniach z zakresu nadzoru nad organami/ jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i niedoborom wody oraz zwiększania retencji wodnej;
 • Uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych oraz koordynuje i monitoruje prace dotyczące przygotowywania stanowisk.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii lub dowolne wyższe i podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej lub kształtowania środowiska lub hydrogeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska lub w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy - Prawo wodne i aktów wykonawczych do ustawy – Prawo wodne w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
 • Podstawowa wiedza z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Podstawowa wiedza z zakresu ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Asystent / Asystentka Dyrektora Centrum Medycznego

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Włochy, ul. 1 Sierpnia 8

Więcej informacji

Lekarz Dermatolog (wideodermatoskopia)

dzisiaj

Medicover Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, ul. Grochowska 306/308

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

2023-09-19

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji...

Więcej informacji

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju

2023-09-19

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków: Tworzenie, monitorowanie i raportowanie celów i planów firmy dotarcia do zero emisyjności oraz minimalizowania negatywnego...

Więcej informacji