Specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129568

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z naborem do korpusu służby cywilnej (w tym obsługa i organizacja naborów, sporządzanie dokumentacji, pomoc w układaniu pytań do testów kwalifikacyjnych, publikowanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie oraz wynikach naborów
 • weryfikuje aplikacje kandydatów pod kątem formalnym oraz bierze udział w pracach zespołu rekrutacyjnego
 • koordynuje sprawy związane ze sporządzaniem opisów stanowisk pracy oraz udzielanie merytorycznej pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w tym procesie od strony zasad wynikających z ustawy o służbie cywilnej
 • koordynuje proces wartościowania stanowisk pracy oraz prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej
 • sporządza wykazy, analizy i zestawienia na potrzeby Urzędu (w tym również w ramach sprawozdania Dyrektora Generalnego) w oparciu o bazę danych kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach kadrowych
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • wiedza z zakresu rekrutacji i selekcji
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność obsługiwania programów pakietu MS Office
 • umiejętność przestrzegania zasad ochrony informacji, powziętych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność jasnego przekazywania informacji
 • umiejętność pracy w zespole,
 • asertywność

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) węzeł sanitarny...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji