Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129760

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wyjaśnień, interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych w zakresie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć, miejsca dostawy towarów i świadczenia usług, importu usług, procedur szczególnych Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS), opodatkowania VAT usług finansowych, a także w zakresie systemu wymiany informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej (VIES).
 • Opiniuje wnioski o wydanie przez TSUE orzeczeń w trybie prejudycjalnym i przygotowuje stanowiska do uwag pisemnych Rządu RP oraz do fazy ustnej postępowania w tych sprawach.
 • Analizuje orzeczenia TSUE w zakresie podatku VAT w celu określenia ich ewentualnego wpływu na polskie prawodawstwo w zakresie podatku VAT i przedstawienia propozycji modyfikacji istniejących przepisów.
 • Weryfikuje stosowanie przez organy podatkowe przepisy o podatku VAT w zakresie będącym we właściwości merytorycznej wydziału.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi i zapytania Komisji Europejskiej dotyczące podatku VAT, w tym w ramach systemu EU-Pilot.
 • Przygotowuje projekty instrukcji na posiedzenia Komitetu VAT oraz innych dokumentów związanych z pracami w ramach tego komitetu, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów o podatku VAT oraz prawidłowej współpracy z Komitetem VAT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki organizacyjnej
 • Znajomość krajowych przepisów podatkowych, w szczególności z zakresu podatku od towarów i usług oraz przepisów unijnych w tym zakresie
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Pracownik ds. postępowań administracyjnych w zakresie monitorowania bezpieczeństwa transportu kolejowego​

2023-12-01

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzór nad sprawami związanymi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz decyzjami wydanymi przez...

Więcej informacji

Specjalista ds. obsługi korporacyjnej

2023-11-30

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Zadania: samodzielne przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie dokumentacji prawnej spółki (umowy, porozumienia, uchwały, wewnętrzne akty prawne) w...

Więcej informacji