Specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129921

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały informacyjno-edukacyjne, we współpracy z firmami graficznymi
 • Przygotowuje i prowadzi zamówienia związane z prowadzonymi działaniami informacyjnymi MKiŚ na temat energetyki jądrowej oraz o polskim programie jądrowym
 • Przygotowuje działania edukacyjne i informacyjne dla różnych grup interesariuszy, prezentuje informacje dotyczące energii jądrowej i polskiego programu jądrowego podczas różnych wydarzeń branżowych, promocyjnych i edukacyjnych, konferencji
 • Prowadzi działania związane z organizowaniem w kraju i za granicą wydarzeń informacyjnych i popularyzujących wiedzę o energii i energetyce jądrowej oraz o polskim programie jądrowym
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów publicznych wystąpień kierownictwa DEJ, ministra i wiceministrów na temat energetyki jądrowej oraz o polskim programie jądrowym, uczestniczy w przygotowaniu materiałów prasowych publikowanych na stronie internetowej ministerstwa oraz odpowiedzi na zapytania dziennikarzy w zakresie energetyki jądrowej
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów opinii i stanowisk dotyczących krajowych lub międzynarodowych projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, w tym uregulowań w obszarze kształcenia w zakresie energetyki jądrowej na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne oficjalne wystąpienia lub pytania organizacji polskich i zagranicznych
 • Bierze udział w wyjaśnianiu zgłaszanych przez społeczeństwo wątpliwości związanych z energetyką jądrową oraz dotyczących polskiego programu jądrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk humanistycznych lub w zakresie komunikacji społecznej lub psychologii
lub Public Relations lub rozwoju zasobów ludzkich
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze działań komunikacyjnych lub promocyjnych, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wiedza z zakresu energetyki jądrowej
 • wiedza z zakresu komunikacji i public relations (PR)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne, kreatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

2023-12-01

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie,...

Więcej informacji

Główny specjalista

2023-12-01

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji