Specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130138

Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu
 • Praca na terenie szpitali/oddziałów psychiatrycznych
 • Wyjazdy służbowe (krajowe)
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 


Wykaz miejsc wykonywania pracy przez Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-462, Zagórze, Wiązowna
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-400, Otwock, ul. Jana Kochanowskiego 27/29
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., 05-420, Józefów, ul. 3 Maja 127
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA w Otwocku, 05‑400, Otwock, ul. Prusa 1/3
 • "Kaśmin" Dom Seniora Spółka z o.o., 05-332, Siennica, Drożdżówka 5a
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, 27-300, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 2
 • Areszt Śledczy w Radomiu, 26 -600, Radom, ul. Wolanowska 120
 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, 26-607, Radom, ul. Krychnowicka 1
 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, 08-400, Garwolin, Aleja Legionów 11
 • Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o. o., 08-400, Garwolin, Aleja Legionów 11
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957, Warszawa, ul. Sobieskiego 9
 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A., 05-510, Konstancin-Jeziorna, ul. Sue Ryder 1Zakres zadań

 • Pomaga w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
 • Wyjaśnia lub udziela pomocy w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
 • Współpracuje z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym Pacjenta
 • Inicjuje i prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnia pacjentom dostęp do informacji prawnej
 • Prowadzi czynności związane ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta
 • Przetwarza dane o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju prowadzonych spraw - w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także możliwości skutecznej ochrony tych praw
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych (w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego)
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powołania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
 • Wiedza o zakresie kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania na rzecz pacjentów szpitala psychiatrycznego wymagających wsparcia
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość oraz odporność na stres
 • Asertywność
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Psycholog

wczoraj

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

mazowieckie / Radom

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca biurowa - praca w terenie -nietypowe godziny pracy (w tym...

Więcej informacji

Psycholog - nauczyciel

2023-11-26

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

mazowieckie / Stasi Las

Praca psychologa z dziećmi w niepublicznym przedszkolu. Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Psychologia Wymagania inne:

Więcej informacji