Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130257

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Organizuje pracę w ramach komisji przetargowej i wykonuje czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej lub w przypadku powierzenia takich obowiązków - zastępca lub przewodniczący komisji, w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Analizuje pod względem formalno-prawnym złożone w postępowaniach oferty Wykonawców oraz pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego,
 • Przygotowuje projekty umów o zamówienie publiczne,
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o zamówienie publiczne, w przypadku niepowołania komisji przetargowej,
 • Sprawdza poprawność oraz kompletność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz przygotowuje dokumentację z tych postępowań,
 • Uczestniczy w negocjacjach z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w trybach niekonkurencyjnych,
 • Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników Komendy Stołecznej Policji i jednostek Policji działających na jej obszarze zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2,5 roku w obszarze przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: - prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych - o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętności: stosowania prawa, sporządzania dokumentacji zamówień w szczególności specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów o zamówienie publiczne, argumentowania, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość: prawa cywilnego, prawa budowlanego,

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. zamówień publicznych

2023-12-01

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznych...

Więcej informacji

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

2023-11-28

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA

mazowieckie / Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kompleksowe przygotowanie i prowadzenie ofert przetargowych, postępowań zamówieniowych...

Więcej informacji