Specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133313

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie ponoszenia kosztów za badania produktów leczniczych w ramach nadzoru nad jakością.
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, opinii, pism do strony) w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne.
 • Przygotowuje interpretacje i opinie prawne dotyczące przepisów regulujących sprawy z zakresu działania Inspekcji Farmaceutycznej w celu zapewnienia jednolitości wykładni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka francuskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji

Przedstawiciel Handlowy ze znajomością języka włoskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

wczoraj

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy · częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie...

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka w Wydziale Organizacyjnym Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego

2024-03-01

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków: wsparcie organizacyjne i merytoryczne Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego; przygotowywanie projektów umów, aneksów, zleceń i...

Więcej informacji