Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133640

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, strategii, programów wieloletnich i innych dokumentów oraz przygotowuje, we współpracy z Departamentem Prawnym lub innymi departamentami, wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych związanych z zakresem prowadzonej problematyki.
 • Sporządza plan dochodów i wydatków oraz monituje realizację budżetu państwa w zakresie obszarów pozostających we właściwości wydziału w celu przygotowania projektu ustawy budżetowej oraz zapewnienia wykorzystania środków budżetowych przeznaczanych na realizację zadań w tych obszarach.
 • Współpracuje przy przygotowaniu projektów stanowisk ministra w sprawach zgłaszanych przez dysponentów części budżetowych i innych podmiotów dotyczących opinii i wyjaśnień związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu ww. obszarów w kontekście regulacji wyznaczających system finansów publicznych, a także przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania parlamentarzystów w ww. zakresie.
 • Opracowuje okresowe i roczne analizy z wykonania budżetu państwa w zakresie obszarów pozostających we właściwości wydziału celem przedłożenia Sejmowi sprawozdania z realizacji ustawy budżetowej.
 • Prezentuje stanowiska Ministerstwa Finansów podczas uzgodnień międzyresortowych, posiedzeń Komisji Prawniczych, komisji parlamentarnych.
 • Analizuje wnioski i sporządza projekty decyzji ministra wprowadzające zmiany w wydatkach budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość procedur administracyjnych związanych z przyjmowaniem dokumentów rządowych
 • Znajomość przepisów regulujących system finansów publicznych określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisów ustawowych regulujących dziedziny oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi programów Word i Excel na poziomie średnio zaawansowanym
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań

Najnowsze oferty pracy:

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Koordynator Projektów Żelbetowych

dzisiaj

Lambda S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

wczoraj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego

Główne zadania: układanie planu zajęć, koordynacja zajęć w jednostkach zewnętrznych, obsługa systemu USOS, prowadzenie wydziałowych rejestrów i baz...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez...

Więcej informacji