Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137140

Warunki pracy

Warunki pracy:


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);


2.      krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


3.      zagrożenie korupcją;


4.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Administruje, utrzymuje, monitoruje systemy teleinformatyczne MSZ w celu zapewnienia najwyższego poziomu dostępności i obsługi pracowników Centrali MSZ oraz placówek zagranicznych pod względem teleinformatycznym.
 • Koordynuje prace związane z zapewnieniem funkcjonowania administrowanych systemów w sytuacjach realizacji wdrożeń, aktualizacji i występowania awarii. Konfiguruje, aktualizuje, zabezpiecza systemy, sieci, aplikacje oraz infrastrukturę teleinformatyczną we współpracy z pozostałymi administratorami.
 • Realizuje zgłoszenia i incydenty teleinformatyczne oraz świadczy wsparcie techniczne.
 • Bierze udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych. Uczestniczy w analizowaniu, testowaniu oraz pracach wdrożeniowych dostępnych na rynku technologii informatycznych. Przygotowuje dokumentację projektową i wdrożeniową.
 • Opracowuje instrukcje i procedury związane z eksploatacją systemów teleinformatycznych, w tym przygotowuje standardy i wzorce konfiguracji.
 • Współpracuje z dostawcami usług teleinformatycznych.
 • Uczestniczy w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiuje wymagania, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi lub sieciami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia, orientacji na klienta, samodzielności i inicjatywy.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation, administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL lub Oracle lub DB2.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość normy PN-ISO/IEC 27001 system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation; analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Administrator Aplikacji

wczoraj

Asseco Data Systems S.A.

mazowieckie / Warszawa, ul. Adama Branickiego 13

Zadania: wykonywanie podniesienia wersji systemu działającego na bazie Oracle za pomocą skryptów SQL przygotowanych przez producenta systemu, wykonywanie...

Więcej informacji

Pracownik ds. administrowania Systemami Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

2024-05-16

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zarządzanie systemami informacji pasażerskiej, ustalanie priorytetów i kryteriów zarządzania kontami i...

Więcej informacji