Sprzątacz / Sprzątaczka / Szatniarz / Szatniarka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Sprzątacz / Sprzątaczka / Szatniarz / Szatniarka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres czynności:
 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących oraz najbliższego otoczenia (dbałość o czystość i porządek), w tym m. in.:
  • dbałość o wyposażenie łazienek i toalet w środki sanitarno-higieniczne (serwisowanie pojemników na środki higieny w toaletach);
  • mycie okien w pomieszczeniach Muzeum;
  • pomoc w pracach porządkowych na terenie zewnętrznym.
 • obsługa szatni Muzeum.
Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej
  oraz pracy na wysokości;
 • umiejętność obsługi sprzętu czyszczącego;
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 • dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta praca 3-4 razy w miesiącu  wg harmonogramu, możliwość zadaniowego czasu pracy);
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracę.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat) w renomowanej instytucji;
 • ubranie robocze i ochronne,
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie
  do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych),
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • miłą atmosferę pracy.
Wymagane dokumenty:
 • życiorys/CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adreseme-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określonew ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawodo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawodo wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Sprzątaczka

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

mazowieckie / Szydłowiec

Prace porządkowe. Wymagania inne:

Więcej informacji

Sprzątaczka

dzisiaj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Jabłonowo (pow. piaseczyński, gm. Lesznowola), Jabłonowo

sprzątanie, odkurzanie i mycie posadzek, podłóg, ścieranie kurzów, opróżnianie koszy na śmieci, mycie szyb Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak...

Więcej informacji