Starszy informatyk

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125276

Warunki pracy


 • Praca biurowa.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego.
 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada przy wejściu windę z poziomu chodnika na poziom parteru, winda (towarowa) wewnątrz nie jest dostatecznie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zarządzanie zgłoszeniami użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linia wsparcia technicznego IT w tym: bezpośrednie wsparcie użytkownika IT, podejmowanie i opisywanie zgłoszeń w środowisku wspomagającym proces zarządzania incydentami - SerwisDesk, obsługa zgłoszeń prowadzenie diagnozy i stosowanie znanych rozwiązań, przekazywanie wstępnie zdiagnozowanych problemów na II linię wsparcia, administrowanie obiektami IT w usłudze Active Directory.
 • Prowadzenie całości prac związanych z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt informatyczny i jego eksploatacją w tym: konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania, utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń IT, administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną.
 • Prowadzenie prac związanych z diagnozowaniem, naprawą, monitorowaniem usług serwisowych oraz sprzętu komputerowego w tym: diagnozowanie usterek sprzętu informatycznego, prowadzenie wewnętrznego serwisu sprzętu informatycznego, w tym m.in.: demontaż i montaż podzespołów, wymiana komponentów, opiniowanie zasadności i proponowanie sposobów napraw, ocena i opis uszkodzeń oraz przygotowanie urządzeń do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz prowadzenie ewidencji w przedmiotowym zakresie.
 • Współudział w prowadzonych pracach związanych z nabywaniem w trybie zamówienia publicznego sprzętu komputerowego w tym: prowadzenie analizy rynku w zakresie zaspakajania potrzeb IT, wynikających z realizacji zadań statutowych Urzędu, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia sprzętu informatycznego, udział w komisjach przetargowych dot. zakupu sprzętu informatycznego, prowadzenie analizy oraz oceny ofert, sporządzanie rekomendacji w obszarze IT dot. wyboru najtrafniejszej oferty.
 • Prowadzenie bazy konfiguracji (CMDB) z wykorzystaniem środowiska informatycznego LOG System w tym: aktualizacja bazy w oparciu o zgłaszane w Service Desk wnioski o przemieszczenia, analiza bazy w zakresie poprawności i aktualności danych, uzupełnianie/usuwanie rekordów bazy o nowe/zlikwidowane obiekty IT, monitowanie użytkowników w zakresie aktualizacji dokumentacji dotyczącej przemieszczania sprzętu IT niezgodnie z procedurami.
 • Prowadzenie prac związanych z zarządzaniem środkiem trwałym obszaru informatycznego w tym: przeprowadzanie analiz, opiniowanie przydatności użytkowania eksploatowanego sprzętu informatycznego, klasyfikacja wyeksploatowanego sprzętu informatycznego w zakresie dalszego użytkowania, zdjęcia ze stanu użytkowania, likwidacji, prowadzenie dokumentacji zużycia w cyklu życia produktu IT, wnioskowanie o wycofanie z eksploatacji obiektu IT, udział w komisjach likwidacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze HelpDesk, pierwszej linii wsparcia informatycznego
 • Język angielski A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Zaawansowana praktyczna wiedza z: klienckich systemów operacyjnych MS Windows 10/11, rozwiązań serwerowych Microsoft w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT. Wiedza ogólna.
 • Umiejętność: obsługi końcówek klienckich, serwerów pracujących w domenie Windows,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie ITIL, znajomość zagadnień w zakresie administrowania środowiskiem, Active Directory, Hyper-V, SQL, znajomość języków programowania HTML, C#

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy