Starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113909

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze (Warszawa) lub na II piętrze (Ostrołęka), lub na I piętrze (Radom), praca związana z obsługą klienta, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda (do II piętra - Warszawa)/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowana toaleta (Warszawa), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (Ostrołęka), brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • rozpatruje interwencje na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • prowadzi postępowania nadzorcze i skargowe z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • przeprowadza kontrole działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontrole działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
 • przygotowuje dokumentację do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografi naruszających przepisy
 • prowadzi postępowania administracyjne z zakresu odmowy przyjęcia dokumentacji do państwowego zasobu geodezjnego i kartograficznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Studia podyplomowe w zakresie opracowań prawnych lub uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w jednym z zakresów 1-5 i 7
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office, programy geodezyjne, sieciowe dane przestrzenne), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Lekarz Stomatolog

  wczoraj

  LUX MED Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji

  Ekspert ds. Relacji z Klientem

  wczoraj

  GRUPA PZU

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Inspektor wojewódzki

  2023-01-21

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe),...

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  2023-01-21

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów...

  Więcej informacji