Starszy inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129778

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze (Warszawa),I piętro ( Płock), parter (Ostrołęka), lub na II piętrze (Radom), permanentna obsługa klienta, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda (do II piętra - Warszawa)/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowana toaleta (Warszawa), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (Ostrołęka), brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Rozpatruje interwencje na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • Prowadzi postępowania nadzorcze i skargowe z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Analizuje dostępne materiały i przygotowuje wnioski dotyczące nieprawidłowości w realizacji zadań podległych jednostek z zakresu geodezji i kartografii i przedstawia propozycje rozwiązań
 • Bierze udział w kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych
 • Przygotowuje projekty wystąpień w sprawach wymagających rozstrzygnięcia nadzorczego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

2023-11-26

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera obsługa standardowych urządzeń biurowych wyjazdy służbowe praca wymagająca dyspozycyjności...

Więcej informacji

Specjalista

2023-11-17

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera obsługa standardowych urządzeń biurowych wyjazdy służbowe praca wymagająca dyspozycyjności...

Więcej informacji