Starszy inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137351

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym.


Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i organizowanie pracy sekretariatu Wydziału Prewencji,
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, skorowidzów rzeczowo - imiennych, rejestrów ewidencji.
 • Wykonywanie czynności związanych z obiegiem korespondencji poprzez: przyjmowanie, rejestrów, ewidencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji,
 • Prowadzenie ewidencji aktów prawnych oraz przepisów służbowych, okresowa ich aktualizacja, zaznajamianie policjantów i pracowników z aktami prawnymi i przepisami służbowymi, udostępnianie ich w celu zapewnienia dostępu do aktualnych zbiorów przepisów aktów prawnych;
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli Wydziału Prewencji, ich okresowa inwentaryzacja;
 • Przekazywanie za pokwitowaniem odbioru dokumentów zgodnie z dekretacją pracownikom i policjantom, w celu dalszej realizacji;
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kat. "BC" przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do przekazania do składnicy akt, celem zamknięcia obiego dokumentów w jednostce;
 • Sporządzanie rocznych wykazów spraw niezałatwionych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji spraw, dokumentów i aktów prawnych;
 • Systematyczny odbiór korespondencji i zadekretowanych dokumentów, w celu terminowego załatwienia spraw;
 • Monitorowanie i przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu informacji dotyczących posiadanych przez policjantów i pracowników spraw i dokumentów, aktów prawnych oraz posiadanych pieczęci i stempli - w celu rozliczenia policjantów/ pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi kancelaryjnej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Kontroler skarbowy

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno- biurowego, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada...

Więcej informacji

Kontroler skarbowy

2024-05-27

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową....

Więcej informacji