Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. edukacji kosmicznej w Dziale Społeczności Uczących Się

CENTRUM NAUKI KOPERNIK
 
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:
Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. edukacji kosmicznej w Dziale Społeczności Uczących Się
Warszawa, Powiśle

Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do Zespołu ESERO w Dziale Społeczności Uczących Się Centrum Nauki Kopernik. Dział Społeczności Uczących Się to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji. Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.

 

Zatrudniona osoba dołączy do Zespołu ESERO-Polska. Jest to program, w ramach którego pomagamy nauczycielkom i nauczycielom wykorzystywać aspekty kosmiczne w edukacji.
ESERO-Polska ma następujące cele:
 • wspierać społeczność edukacyjną poprzez tworzenie materiałów i działań ukierunkowanych na naukę, inżynierię i badania kosmosu,
 • integrować działania Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z polskim systemem edukacji,
 • rozwijać świadomość edukatorów na temat wykorzystywania różnych metod edukacyjnych, np. IBSE (Inquiry-Based Science Education), nastawionych na odkrywanie nauki przez ucznia i proces uczenia się,
 • rozwijać u osób uczących się zainteresowania i kompetencje związane z nauką, inżynierią i tematyką kosmiczną,
 • informować o możliwościach płynących z rozwoju sektora kosmicznego i przynależności Polski do ESA.
ESERO-Polska realizowane jest jako współpraca Centrum Nauki Kopernik i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więcej informacji o programie znajduje się tutaj: https://esero.kopernik.org.pl/
 
Zakres obowiązków:
 • koordynacja konkursu CanSat ogłaszanego raz do roku - w tym współtworzenie merytorycznej koncepcji konkursu, współpraca z jury oraz obsługa organizacyjna i tworzenie zapytań ofertowych,
 • koordynacja projektu Lekcje nie z tej Ziemi, w tym - pozyskiwanie ekspertów oraz przygotowywanie ich do prowadzenia angażujących zajęć,
 • udział w planowaniu, opracowaniu i wdrażaniu działań związanych z realizacją programu ESERO, we współpracy z członkami zespołu – w tym zajęć Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej oraz konferencji Kosmos w Szkole,
 • organizacja wydarzeń edukacyjnych, w uzgodnieniu z koordynatorem ESERO-Polska, bądź nadzór nad organizacją wydarzeń ESERO-Polska zleconych innej osobie,
 • pozyskiwanie współpracowników i wykonawców zewnętrznych, w tym zawieranie i obsługa umów, delegowanie i nadzór nad realizacją pracy,
 • współpraca z zewnętrznymi osobami eksperckimi przy tworzeniu materiałów edukacyjnych,
 • pilnowanie prawidłowej realizacji budżetu programu ESERO-Polska w zakresie powierzonych działań.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe - mile widziane o profilu ścisłym, przyrodniczym lub pedagogicznym,
 • min. 3 lata doświadczenia w pracy związanej z koordynacją projektów edukacyjnych i/lub wydarzeń edukacyjnych/naukowych/itp.,
 • umiejętność pracy w środowisku wielozadaniowym,
 • skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • umiejętność budowania relacji i współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Sharepoint),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację (min. B2),
 • komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
Dodatkowe atuty:
 • doświadczenie we współpracy z placówkami edukacyjnymi,
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych w oparciu o aktywizujące metody nauczania,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych bądź animowaniu sytuacji edukacyjnych dla osób z różnych grup wiekowych,
 • praktyka planowania i rozliczania budżetu projektowego.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • współpracę w przyjaznej atmosferze w kreatywnym zespole Działu Społeczności Uczących się,
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji uznanych projektów edukacyjnych (program ESERO-Polska prowadzony jest przez Centrum Nauki Kopernik już od dziesięciu lat),
 • zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty sportowej, platforma benefitowa, Legimi, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do Centrum Nauki Kopernik, świadczenia z ZFŚS).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl

Najnowsze oferty pracy:

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Koordynator Projektów Żelbetowych

dzisiaj

Lambda S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. edukacji kosmicznej w Dziale Społeczności Uczących Się

2024-02-23

Centrum Nauki Kopernik

mazowieckie / Warszawa, Powiśle

Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Działu Społeczności Uczących Się Centrum Nauki Kopernik. Dział...

Więcej informacji