Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów prawnych z zakresu doradztwa podatkowego, prowadzi prace legislacyjne w tym zakresie, uczestniczy w uzgodnieniach, pracach sejmowych i senackich.
 • Opracowuje interpretacje przepisów z zakresu doradztwa podatkowego i udziela wyjaśnienia.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów zewnętrznych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek wewnętrznych departamentu.
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na skargi, w tym sądowe w zakresie doradztwa podatkowego.
 • Opracowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie dotyczącym doradztwa podatkowego.
 • Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów, pytania dziennikarzy i innych mediów oraz współpracuje z właściwymi komórkami Ministerstwa Finansów w tym zakresie.
 • Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów, w tym sporządzane przez instytucje Unii Europejskiej.
 • Analizuje uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) oraz Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych pod względem ich zgodności z prawem i statutem KIDP oraz współpracuje z samorządem doradców podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawa lub w obszarze związanym z postępowaniem administracyjnym lub w obszarze związanym z legislacją
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający czytanie, pisanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów z zakresu doradztwa podatkowego
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
 • Znajomość zagadnień ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość regulaminu pracy Rady Ministrów

Najnowsze oferty pracy:

Doradca Klienta

dzisiaj

AGATA Spółka Akcyjna

mazowieckie / Warszawa, Okęcie

Więcej informacji

Magazynier

dzisiaj

RALCO TECHNIC SP Z O O

mazowieckie / Michałowice-Wieś, ul. Pałacowa 23

Więcej informacji
Więcej ofert pracy