Starszy specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114146

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań. • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowań zakupowych, zamówień publicznych, zamówień interwencyjnych w zakresie usług i dostaw w oparciu o obowiązujące w Zakładzie przepisy wewnętrzne.
 • Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją (w tym z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami PZP) w obszarze działania Wydziału w celu wszczęcia postępowania, którego celem jest zapewnienie niezbędnych usług i dostaw dla Zakładu.
 • Uczestniczy w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Nadzoruje i realizuje umowy/ porozumienia zawierane przez ZER MSWiA w obszarze działania Wydziału oraz inicjuje prace wynikające z konieczności ich aneksowania.
 • Opracowuje pod względem merytorycznym otrzymane dowody księgowe oraz przekazuje ww. dokumenty do dalszej realizacji.
 • Opracowuje dane niezbędne do sporządzenia planu wydatków i zakupów oraz zgłasza konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowych planach.
 • Przygotowuje dane wymagane do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i aktów wykonawczych
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • Odporność na stres
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia/ kursy z zakresu zamówień publicznych i/ lub procesów zakupowych

Najnowsze oferty pracy:

Team Leader (German Operational Support Team)

dzisiaj

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

mazowieckie /

Więcej informacji

Specjalista ds. Socjalnych

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. Socjalnych

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa

Główne zadania: administrowanie świadczeniami ZFŚS; rozliczanie kosztów ZFŚS i prowadzenie ewidencji pożyczek; przygotowywanie dokumentacji i udział w...

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

dzisiaj

Uniwersytet Warszawski

mazowieckie / Warszawa

Opis stanowiska: bieżąca obsługa administracyjna sekretariatu; prowadzenie terminarzy; organizacja i obsługa spotkań; obsługa interesantów; prowadzenie...

Więcej informacji