Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116168

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca przy komputerze,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-    w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień i konsultacji w zakresie posługiwania się systemem EZD, prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych dla spraw prowadzonych w systemie EZD, szczególnie w zakresie zakładania spraw, kompletowania akt spraw oraz zawartości i nazywania dokumentów w ramach koszulek/spraw w systemie EZD od momentu wpływu do czasu archiwizacji.
 • Bierze udział w opracowywaniu programu szkoleń z prowadzenia spraw w systemie EZD oraz przeprowadza szkolenia, instruktaże, warsztaty, spotkania informacyjne dla użytkowników w tym zakresie.
 • Bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów procedur i regulacji wewnętrznych oraz materiałów informacyjnych w zakresie prowadzenia i archiwizacji spraw w systemie EZD.
 • Bierze udział w obsłudze dokumentacji nieelektronicznej zgromadzonej w składach chronologicznych oraz informatycznych nośników danych gromadzonymi w składach elektronicznych nośników danych (w siedzibie w Warszawie oraz w placówkach zamiejscowych)
 • Współpracuje z komórką odpowiadającą za administrowanie techniczne systemem klasy EZD.
 • Opracowuje i generuje sprawozdania i informacje dotyczące systemu EZD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 1 rok pracy w zakresie wsparcia użytkowników lub/i zarządzania systemem informatycznym klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) lub/i pracy w systemie EZD PUW
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Praktyczna znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW)
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia
 • Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia
 • Doświadczenie w pracy przy prowadzeniu szkoleń lub/i instruktaży

Najnowsze oferty pracy:

Office Manager

dzisiaj

LeverX Group

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielny Referent w Wydziale Usług Dystrybucyjnych

dzisiaj

PGE Dystrybucja S.A.

mazowieckie / Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2....

Więcej informacji

Specjalista

dzisiaj

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Wydział Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb...

Więcej informacji