Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117030

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Tworzy projekty instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami technologicznymi, w szczególności niebezpiecznymi (w tym medycznymi i weterynaryjnymi, PCB, odpadami z materiałów wybuchowych, azbestu i TZO) oraz gospodarki odpadami z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych, przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego, a także w zakresie metod fizykochemicznego zagospodarowania odpadów
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, Radę UE oraz ONZ , a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy Unii Europejskiej
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przetwarzania odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie przetwarzania odpadów
 • Koordynuje realizację zadań wynikających z Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, w szczególności pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o odpadach
 • znajomość dyrektyw UE w sprawie odpadów
 • znajomość Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Technik Elektroradiologii do Pracowni Diagnostyki Obrazowej

  dzisiaj

  EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK Sp. z o.o.

  mazowieckie / Otwock

  Więcej informacji

  Konsultant / Konsultantka w Sklepie Firmowym T-Mobile

  dzisiaj

  T-Mobile Polska S.A.

  mazowieckie / Warszawa, CH Arkadia

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy

  Podobne oferty

  Specjalista

  dzisiaj

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie...

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  wczoraj

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  mazowieckie / Warszawa

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze...

  Więcej informacji