Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117618

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do
  potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się krajowymi lub zagranicznymi podróżami służbowymi oraz z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • Reprezentuje Departament Polityki Lekowej i Farmacji na zewnątrz, w tym na arenie międzynarodowej, bierze udział w pracach grup roboczych oraz przygotowuje dokumenty w zakresie zadań pozostających w kompetencji Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych, w tym także współpracuje z jednostkami podległymi Ministrowi Zdrowia w tym zakresie.
 • Przygotowuje analizy i zestawienia w oparciu o Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w kontekście dostępności produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
 • Współpracuje z podmiotami działającymi w obszarze obrotu produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego w celu zapewnienia dostępności tych produktów na rynku polskim.
 • Bierze udział w posiedzeniach zespołów działających przy Ministrze Zdrowia, w zakresie zadań pozostających w kompetencji Wydziału.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie z zakresu szeroko rozumianej dostępności lekowej.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję w zakresie prowadzonych postępowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, farmacja, chemia, biologia, zdrowie publiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zdrowia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących regulacji rynku leków
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu
 • odporność na stres
 • samodzielność.

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referendarz

wczoraj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

2023-03-20

Staff Partners

mazowieckie / Warszawa

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług...

Więcej informacji