Starszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125279

Warunki pracy

Warunki pracy na stanowisku:


1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu


- praca w pomieszczeniu biurowym/w terenie (załatwianie spraw poza budynkiem KGSG związanych z przygotowywaniem wizyt delegacji krajowych i zagranicznych)


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15


- praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godz.


- oświetlenie naturalne i sztuczne


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- dojście i dojazdy do budynków są utwardzone


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na IV piętrze budynku


- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda


- przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony
w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Zakres zadań

 • prowadzi plany oraz organizuje szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG a także opiniuje plany i potrzeby szkoleniowe komórek właściwych w sprawach cudzoziemców w celu umożliwienia prawidłowego rozwoju zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników pionu do spraw cudzoziemców;
 • przygotowuje spotkania oraz delegacje służbowe kierownictwa Zarządu. Rozlicza preliminarze kosztów wizyt delegacji przyjeżdżających na zaproszenie Dyrektora Zarządu oraz dokonuje rozliczeń w imieniu uczestników podróży służbowej poza granicami kraju w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi finansowo-logistycznej Zarządu;
 • realizuje zadania związane z zaopatrywaniem terenowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w blankiety druków zabezpieczonych poprzez bieżące monitorowanie potrzeb, w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania czynności z zakresu postępowań administracyjnych z cudzoziemcami;
 • prowadzi i ewidencjonuje sprawy osobowe funkcjonariuszy i pracowników Zarządu związane z czasem służby/pracy w celu prawidłowej obsługi kadrowej;
 • składa i anuluje zamówienia biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie, lotami rejsowymi w ramach delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG w celu obsługi podróży służbowych;
 • bierze udział w komisjach i zespołach powoływanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG w celu realizacji zadań służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym lub
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Terminowość
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy