Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125231

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Bierze udział w odzyskiwaniu środków w ramach programów współfinansowanych z EFS w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), m. in. poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych i poza administracyjnych;
 • Opracowuje projekty decyzji i postanowień, w tym projekty decyzji wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz decyzji o solidarnej odpowiedzialności osób trzecich oraz rozpatruje skargi/wnioski i wydaje zaświadczenia;
 • Prowadzi rejestr postępowań sądowo administracyjnych w tym przygotowuje dokumentację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przygotowuje projekty pism i stanowisk;
 • Prowadzi rejestr należności i spraw w tym przygotowuje projekty pism dotyczących odzyskiwania należności zasądzonych na rzecz Ministra i Ministerstwa;
 • Współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego i Departamentem Budżetu w zakresie odzyskiwania należności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania i realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej lub prowadzenia postępowań administracyjnych/podatkowych
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Znajomość zagadnień związanych z rozliczeniem projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Wiedza z zakresu wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność współpracy oraz komunikacji;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność;
 • Rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy