Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126359

Warunki pracy


 • Liczne kontakty mailowe/telefoniczne/bezpośrednie z pracownikami MFiPR
 • Zagrożenie korupcją
 • Praca pod presją czasu
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Uczestniczy w budowaniu strategii działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w ramach sektora transportu i energetyki w programach POIiŚ/FEnIKS
 • Zarządza i prowadzi serwisy internetowe Instytucji Zarządzającej POIiŚ i FEnIKS w celu zapewnienia promocji Programów oraz aktualnej i rzetelnej informacji na temat obowiązujących zasad i dokumentów w ramach Programów
 • Prowadzi kampanie, działania, projekty informacyjne, promocyjne, edukacyjne w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Planie Działań IZ PO IiŚ/ FEnIKS na dany rok
 • Przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne, m.in. analizuje grupy docelowe i kanały dystrybucji, przygotowuje treści merytoryczne, opracowuje koncepcję graficzną
 • Organizuje i prowadzi konferencje, szkolenia i seminaria w ramach Planów Działań IZ POIiŚ i IZ FEnIKS, m.in. współtworzy plany szkoleń, wybiera trenerów i prelegentów, zapewnia logistykę wydarzenia
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań zakupowych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związane z pracą marketingu, promocji, PR, komunikacji
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej,
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy UE
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień dot. Dostępności +
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • Umiejętność tworzenia prezentacji i grafik (m.in. programy PowerPoint, Canva itp)
 • Umiejętność analizy informacji i formułowania wniosków
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy