Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126664

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów
 • Współuczestniczy w przygotowaniu propozycji transpozycji aktów UE do prawodawstwa krajowego
 • Monitoruje i analizuje sytuację na rynku produktów, z których powstają odpady poużytkowe, jak również w razie potrzeby proponuje zmiany legislacyjne
 • Przygotowuje projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską
 • Zleca prace badawcze i ekspertyzy dotyczące zagospodarowania odpadów poużytkowych
 • Współpracuje z organami rządowymi i pozarządowymi m.in. w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych dotyczących gospodarowania odpadami poużytkowymi
 • Reprezentuje urząd na zewnątrz na konferencjach naukowych, spotkaniach z przedstawicielami sektora gospodarki odpadami, seminariach i warsztatach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze gospodarki odpadami lub ochrony środowiska albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach
 • znajomość prawa UE w zakresie odpadów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

wczoraj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Główny specjalista

wczoraj

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji