Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127298

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Przygotowuje umowy/zlecenia dotyczące rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych oraz zakupu sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania, w tym opracowuje projekty umów oraz bierze udział w postępowaniach o zamówienia publiczne przygotowuje i/lub weryfikuje zapytania ofertowe, opisy przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do umów/zleceń, wskazuje źródła finansowania;
 • Monitoruje realizację i rozliczanie umów/zleceń, uwzględniając kontrolę merytoryczną wykonania we współpracy z Departamentem oraz przygotowuje protokoły odbioru i opisuje faktury;
 • Uczestniczy w prowadzonych projektach pomocy technicznej UE, uwzględniając wsparcie przy planowaniu budżetu, rozliczaniu, przygotowaniu wniosków o płatność oraz sprawozdań i raportów;
 • Zapewnia realizację zadań w zakresie właściwego utrzymania infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz wspiera komórkę organizacyjną podczas kontroli i audytów;
 • Organizuje właściwy obieg dokumentów w Departamencie, prowadzi archiwizację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość zagadnień związanych ze sporządzaniem umów IT;
 • Znajomość zagadnień dotyczących funduszy UE;
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji