Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129983

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem dużej liczby akt,


- praca pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Prowadzi sprawy dotyczące delegowania sędziów sądów powszechnych do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie powszechnym, sądzie administracyjnym lub Sądzie Najwyższym, a także dotyczące delegowania referendarzy sądowych, asystentów sędziego oraz urzędników sądowych do pełnienia obowiązków w innym sądzie.
 • Realizuje zadania dotyczące delegowania sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądów i prokuratury do pełnienia czynności lub wykonywania obowiązków służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Prowadzi sprawy dotyczące delegowania urzędników sądów i prokuratury do pełnienia czynności w innym sądzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej.
 • Przygotowuje projekty opinii wniosków o delegowanie sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i urzędników sądowych do innych sądów, do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także innych instytucji.
 • Udziela informacji osobom delegowanym w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa pracy oraz w sprawach kadrowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, interwencje posłów i senatorów, a także wystąpienia innych podmiotów, w zakresie właściwości wydziału.
 • Obsługuje systemy i narzędzia informatyczne wspierające realizacje zadań Wydziału w zakresie osób delegowanych, w tym system finansowo-księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz system MS-WF workflow.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania resortu sprawiedliwości
 • Znajomość przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Umiejętność obsługi programu MS Excel
 • Asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Gabinet zabiegowy / chirurgiczny)

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Domaniewska 52

Więcej informacji

Recepcjonistka/Recepcjonista

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) – praca zmianowa, praca w porze nocnej, w niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) –...

Więcej informacji

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

dzisiaj

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych....

Więcej informacji