Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130165

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizie pod względem prawnym przygotowywanych przez GUS we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk RP do projektów aktów prawnych UE, gdy GUS jest instytucją wiodącą oraz stanowisk innych resortów, gdy GUS jest instytucją współpracującą w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania stanowisk resortu statystyki do proponowanych regulacji prawnych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opracowaniu we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk i wkładów do instrukcji w zakresie rozwiązań dot. statystyki dla przedstawicieli Polski na posiedzenia Rad sektorowych Rady UE oraz Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA) w celu ich przedstawienia przez właściwe resorty na forum UE.
 • Współpracuje przy sporządzaniu instrukcji wyjazdowych na posiedzenia innych grup roboczych i komitetów UE w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac.
 • Prowadzi prace związane z koordynacją uczestnictwa przedstawicieli resortu statystyki w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki, współpracuje z instytucjami krajowymi i unijnymi w ramach tych prac w celu zapewnienia ich ciągłości i efektywności.
 • Prowadzi prace związane z obiegiem dokumentacji dotyczącej współpracy resortu, z instytucjami UE, KPRM, MSZ, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu zapewnienia prawidłowej terminowości i obiegu dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość struktur organizacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych
 • Myślenie analityczne
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Otwartość na zmiany i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dzielenie się wiedzą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze prawa UE
 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1

Najnowsze oferty pracy:

Operator linii produkcyjnej

dzisiaj

ManpowerGroup

mazowieckie / Grodzisk Mazowiecki

Więcej informacji

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Pułtusk

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) węzeł sanitarny...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Główny Urząd Miar w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas...

Więcej informacji