Starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130117

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)
 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć (decyzji, postanowień, opinii, pism do strony) pozostających w zakresie właściwości Wydziału Orzeczniczego III.
 • Przygotowuje odpowiedzi oraz pełną dokumentację do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku ze skargą na decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jak również przygotowuje inne pisma w toku postępowania sądowo-administracyjnego (w szczególności odpowiedzi na wezwania Sądu, wnioski o uzasadnienie, itp.).
 • Występuje przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym celem reprezentowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Przygotowuje interpretacje i opinie dotyczące obowiązujących przepisów z zakresu działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
 • Prowadzi ewidencje prowadzonych postępowań i sprawozdań w zakresie realizacji wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub obsługi prawnej
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 2 pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

2023-12-01

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety...

Więcej informacji

Młodszy Prawnik

2023-11-30

NES Global Talent

mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Zakres obowiązków: Postępowanie administracyjne i cywilne, Utrzymanie bieżącego kontaktu z klientami, Tworzenie projektów dokumentowych (umowy,...

Więcej informacji