Starszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133234

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Administrowanie i utrzymanie informatycznych systemów Urzędu
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji, instrukcji i procedur obsługi powierzonych opiece systemów informatycznych, obejmujących również aspekty bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji wykorzystania posiadanych systemów,
 • Udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu w ramach II linii wsparcia, przy ścisłej współpracy z pracownikami Wydziału Wsparcia Technicznego
 • Inicjowanie i udział w pracach rozwojowych, wdrożeniowych i integracyjnych związanych z podległymi systemami, udział merytoryczny w pracach zespołów roboczych, wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie specyfikacji technicznych w ramach procedur w sprawie zamówień publicznych, sporządzanie opinii i analiz potrzeb zgłaszanych do wydziału, związanych z rozwojem podległych systemów
 • Koordynowanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wsparcia technicznego dla powierzonych opiece systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi
 • Dobra znajomość administracji systemami operacyjnych Microsoft Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019;
 • Dobra znajomość administracji serwerami bazodanowymi Microsoft SQL Server 2012 i wyżej.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów, dokładność w realizacji zadań.
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania
 • Umiejętność kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym
 • Przeszkolenie w zakresie zasad ochrony danych osobowych albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przeszkolenia.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dn.18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość systemów Linux
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sieciami LAN/WAN.
 • Praktyczna znajomość metodyk projektowych.
 • Znajomość obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony informacji.

Najnowsze oferty pracy:

Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

dzisiaj

NES Global Talent

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Koordynator Projektów Żelbetowych

dzisiaj

Lambda S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista informatyk

2024-02-16

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

mazowieckie / Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej...

Więcej informacji

Technik teleinformatyk

2024-02-15

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

mazowieckie / Biała (pow. płocki, gm. Stara Biała), Biała

administrowanie systemów komputerowych, składanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego, praca w zespole posługującym się językiem kirgiskim....

Więcej informacji